av1

Mykolo Romerio Universitete dėstomi dalykai:

– Žmogiškųjų išteklių valdymas

– Karjeros valdymas

– Organizacijų vystymas

– Elitas ir lyderystė