Moksliniai straipsniai:

Valickas A. Gražulis V. Career development in the civil service: methodological aspect (the Lithuanian case) // “Toyotarity. Knowledge using in Service Management“ (Collective monograph), published by Instytut Wydawniczy PTM, Warszawa, 2010, ISBN 978-83-61949-24-4 , 200 p.,  p. 159-170.

 Valickas A. Gražulis V. Development of career system of civil service: the Lithuanian case. Human Resources Management & Ergonomics, 2010/2. Vol.IV. pp. 31-45. ISSN 1337-0871.

Valickas A. Gražulis V. Career development in the Lithuanian civil service: systemic approach. Viešoji politika ir administravimas. 2010/32. ISSN 1648-2603.

 Jagminas J., Valickas A. The Assumptions for Senior Civil Service in Lithuania. Viešoji politika ir administravimas. 2009/27. ISSN 1648-2603.

 Valickas A., Valickienė P.R. Darbuotojų ketinimo keisti darbą ir pasitenkinimo darbu sąsajos Lietuvoje. Socialinis darbas. Mokslo darbai. Mykolo Romerio Universitetas: 2007, Nr.6 (2). ISSN 1648-4789.

 Valickas A., Valickienė P.R. Psichologiniai viešųjų ryšių aspektai. Socialinis darbas. Mokslo darbai. ISSN 1648-4789. Mykolo Riomerio Universitetas: 2006, 5 (1). ISSN 1648-4789.

 Spausdinti pranešimai:

Valickas A. Gražulis V. Career possibilities in the Lithuanian civil service: search for systemic decisions. International scientific conference „Human potential development: Search for opportunities in the new EU states“ (Vilnius, MRU, 2010 06 02 – 03).

Valickas A. Gražulis V. Public sector career system modelling: conceptual approach // Insights into the sustainable growth of business: modern management research (MMRC): international scientific conference: 2009, 19-21 November, Vilnius / University of Management and Economics, The Baltic Management Development Association, Norwegian School of Management [Elektroninis išteklius]. Vilnius: University of Management and Economics, 2009. p. 1-18 : lent.

Gražulis V., Valickas A., Salminaitė D. Employees’ Career Changes in the Context of Globalization (problems and perspectives). The Fifth Year as European Union Member States: Topical Problems in Management of Economics and Law. Riga, May 8, 2009. ISBN 978-9984-9676-9-1. 

Gražulis V. Valickas A. Career management of employees: is sufficient attention paid to it? Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „NOVÉ TRENDY V MANAŽMENTE“ TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA V TRENČÍNE. FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV. 2008 11 26-27, Trenčinas, Slovakija. ISBN 978-80-8075-370-2, EAN 9788080753702.

Gražulis V., Valickas A. Karjeros valdymas: kas už tai turėtų imtis atsakomybės? Rinkos iššūkiai studijoms. Respublikinė mokslinė praktinė konferencija. Vilniaus kolegija, 2009 m. kovo 27 d.

Metodinės knygos

Valickas A., Rosinaitė V., Antanaitytė N., Grakauskas Ž. Karjeros planavimo vadovas studentui. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 978-9955-33-182-7.

Akudovičiūtė A., Rosinaitė V., Valickas A., Žižytė L. Studentų savarankiško karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas konsultantui. Vilniaus universiteto leidykla, 2008. ISBN 978-9955-33-294-7.

Grakauskas Ž., Valickas A. Studentų karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas konsultantui. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 978-9955-33-114-8.

Grakauskas Ž., Valickas A., Rosinaitė V., Antanaitytė N., Kiesaitė D. Savęs pažinimo vadovas studentui.  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. ISBN 978-9955-33-124-7.

Skerstonienė A., Valickas A. Tyrimo metodika, testai ir situacijos: vadybos ir verslo etikos praktiniams užsiėmimams. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2008. ISBN  978-9955-519-83-6.

Nuotolinių studijų moduliai:

Laurinavičius A., Raižienė S., Sondaitė J. Valickas A. Socialinė psichologija. Nuotolinių studijų modulis, MRU, 2008.