Gimimo data:  1974 10 09

 

Išsilavinimas 

 

1992 – 1999: Psichologijos magistro diplomas (Vilniaus universitetas).

1999 – 2001: Aukštojo mokslo specializuotų studijų diplomas, Vadyba, Tarptautinio verslo programa (Vilniaus Universitetas, Tarptautinio Verslo Mokykla).

2007 – 2011: Mykolo Romerio Universitetas, Socialinių mokslų daktaro laipsnis (Vadybos ir Administravimo kryptis 03 S ).

 

Kalbos

 Lietuvių – gimtoji,

Anglų, rusų – labai gerai,

Vokiečių – pagrindai. 

 

Dabartinės darbovietės ir pareigos 

 

Pagrindinės pareigos: 

 2007 – iki dabar: Politikos ir vadybos fakultetas, Strateginio valdymo katedra, lektorius.

 

 Ankstesnės darbovietės ir pareigos

 2007 – 2010: Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo mokykla, lektorius.

 2005 – 2010: Vilniaus kolegija, Verslo vadybos fakultetas, vadybos katedra, lektorius.

 2007: UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”, ekspertas Vilniaus universiteto vykdomuose projektuose.

 2004 – 2007: Vilniaus kooperacijos kolegija, lektorius.

 

 Projektinė veikla

 2010: MRU deleguotas ekspertas nacionaliniame projekte: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas) (2010)“

 2007 – 2008: Ekspertas Vilniaus universiteto įgyvendinamame Europos Sąjungos finansuojamame projekte „Profesinio ir karjeros orientavimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų modernizavimas įdiegiant vieningą karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo modelį kolegijose ir universitetuose“.  

 2005 – 2008: Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Kolegijų ir verslo įmonių bendradarbiavimo stiprinimas mokslo taikomųjų tyrimų ir inovacijų srityje“ projekto koordinatorius iš Vilniaus kolegijos pusės.

 2006: Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Vieningo karjeros centro veiklos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos, Žemaitijos ir Šiaulių kolegijose“ projekto vadovas.

 2006 – 2007: Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Bendrųjų kompetencijų lavinimo kurso sukūrimas“ ekspertas.

 

Kita informacija:                                            

 

 Paskaitos užsienio aukštosiose mokyklose (Erazmus dėstytojų mainų vizitai):

Morray College, U.K., 2004 12

Mechelen Catholic College in Higher Education, Belgium, 2006 05

Oulu University of Applied Sciences, Finland, 2006 10

Kiel University of Applied Sciences, Germany, 2007 05

University College Birmingham, UK, 2008 04

La Providence Lycee Prive, Blois, France, 2009 04

 

Parengtos programos (moduliai):

Karjeros valdymas. MRU, 2009.

Organizacijų vystymosi vadyba. MRU, 2009.

 

 Dalyvavimas rengiant naujas studijų programa:

MRU, Konfliktų valdymas ir taikinamasis tarpininkavimas viešajame sektoriuje. MRU, 2009.

 

 Mokslo taikomieji tyrimai:

Nuomonės dėl aukštesniosios valstybės tarnybos Lietuvoje steigimo galimybių tyrimas, MRU, 2008.